Deze week gaan we kijken naar het leven van Paulus. Paulus was een ijverig en onbevangen persoon. Onbevangen zijn is iets goeds. Onbevangenheid zorgt voor ambitie, passie, en vurigheid in iemands leven.

Leave a Reply